BESTUURSLEDEN VAN HET PCS

Het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) heeft een bestuur met afgevaardigden uit het beleid en de sierteelt- & groensector:

RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur van PCS bestaat uit telers van de verschillende sierteeltsectoren en vertegenwoordigers van de subsidiërende instellingen. De raad is in verschillende opzichten evenwichtig samengesteld. Alle sectoren, regio’s, bedrijfstypen en ook belangrijke financiers zijn vertegenwoordigd:

 • Leentje Grillaert
  voorzitter PCS, gedeputeerde Landbouw & Platteland Provincie Oost-Vlaanderen
 • René Denis
  ondervoorzitter, jongplanten en potplanten
 • Dirk Descamps
  ondervoorzitter, boomkwekerij
 • Hendrik Gysel
  azalea
 • Géry Heungens
  azalea 
 • Marijke Reynvoet
  azalea
 • Joost De Winter
  boomkwekerij
 • Marjan Denie
  boomkwekerij
 • Raf Rombouts
  snijbloemen
 • Kris Aelterman
  knolbegonia
 • Marc Galle
  groenvoorziening
 • Miet Poppe
  Boerenbond
 • Kurt Moens
  gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen
 • Bruno Gobin
  directeur PCS

Verder zijn er een aantal raadgevers:

 • Pascal Braekman
  Vlaamse overheid, departement Landbouw & Visserij
 • Didier Huygens
  Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw & Platteland
 • Hein Vansteenkiste
  bedrijfsleider PCS
 • Kathy Van Belleghem
  coördinator kwaliteit en communicatie PCS
 • Sandy Adriaenssens
  vertegenwoordiger praktijkonderzoek PCS

ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van de Raad van Bestuur en volgende teler:

 • Hubert De Waele
  azalea

COÖRDINATIECOMITÉ SIERTEELT

Het Coördinatiecomité Sierteelt werd in 2004 opgericht conform de vereisten gesteld door de Vlaamse overheid. Het Coördinatiecomité heeft als doel om een coherent proefprogramma voor de sector uit te werken, in overeenstemming met de beleidsprioriteiten van de overheid. Het Coördinatiecomité Sierteelt is als volgt samengesteld:

 • Bruno Gobin
  voorzitter, directeur PCS
 • Pascal Braekman
  secretaris, departement Landbouw & Visserij
 • Dominique Van Haecke
  coördinator boomkwekerij
 • Els Pauwels
  coördinator azalea
 • Marc Vissers
  coördinator kamerplanten en knolbegonia
 • Liesbet Blindeman
  coördinator snijbloemen, perkplanten en potchrysant
 • Kathy Van Belleghem
  coördinator kwaliteit en communicatie PCS
 • René Denis
  ondervoorzitter PCS
 • Dirk Descamps
  ondervoorzitter PCS
 • Jan Coussement
  voorzitter technisch comité boomkwekerij
 • Hendrik Gysel
  voorzitter technisch comité azalea
 • Andy Van Den Broeck
  voorzitter technisch comité kamerplanten
 • Kris Aelterman
  voorzitter technisch comité knolbegonia
 • Gunter De Somviele
  voorzitter technisch comité perkplanten en potchrysant
 • Koen Hurtekant
  voorzitter technisch comité snijbloemen

TECHNISCHE COMITÉS

De Technische Comités vormen een belangrijke schakel in de werking van het PCS. De rol van het Technisch Comité bestaat in het opstellen van het jaarprogramma, het opvolgen van de proeven en het onderhouden van contacten met de ‘achterban’. Hierbij is de voorzitter ‘de motor’ van het comité. Op het PCS zijn 7 Technische Comités actief. De voorzitters zijn:

 • Jan Coussement
  voorzitter technisch comité boomkwekerij
 • Hendrik Gysel
  voorzitter technisch comité azalea
 • Andy Van Den Broek
  voorzitter technisch comité kamerplanten
 • Kris Aelterman
  voorzitter technisch comité knolbegonia
 • Gunter De Somviele
  voorzitter technisch comité perkplanten en potchrysant
 • Koen Hurtekant
  voorzitter technisch comité snijbloemen
 • Marc Galle
  voorzitter technisch comité groen