OVER PCS

LIDMAATSCHAP PCS

€ 75/jaar excl. BTW

€ 150/jaar excl. BTW voor buitenland

Als PCS-lid krijg je ledenvoordelen en ondersteun je het praktijkgericht onderzoek voor de sierteelt- en groensector van het PCS. Je maakt gebruik van de volgende ledenservice:

1. Toegang tot onderzoeksresultaten van het PCS

Met je login kan je op het ledengedeelte van deze website de jaarverslagen van het onderzoek op het PCS, de posters ‘Erkende middelen’ en ‘Reinigings- en ontsmettingsmiddelen’ en Fytotoxweb raadplegen. Deze kennis kan je gebruiken om innovaties op je bedrijf te implementeren.


2. Overzichtsposters ‘Erkende middelen’

Met de jaarlijks vernieuwde posters ‘Erkende middelen onder bescherming en open lucht’ heb je een up-to-date overzicht van de erkende gewasbeschermingsmiddelen steeds bij de hand. De poster ‘Erkende herbiciden in de sierteelt’ helpt je bij het kiezen van het juiste middel voor onkruidbestrijding. Ook helpt de poster ‘Reinigings- en ontsmettingsmiddelen in sierteelt’ je om het juiste product te kiezen bij het onderhouden van serres, gereedschappen, irrigatiesystemen, spuitapparatuur,…

3. Adviesdiensten van het PCS

Dankzij subsidies van de Vlaamse overheid kunnen we adviezen in het kader van een transitie naar meer duurzaamheid gratis aanbieden. Bij betalende adviezen krijgen leden 20% korting.

4. Voorlichtingsactiviteiten van het PCS

Door deel te nemen aan studiedagen of cursussen van het PCS verruim je je vakkennis. Als lid word je op de hoogte gehouden van deze activiteiten.

5. Ondersteuning van het onderzoek

Je lidmaatschap betekent een belangrijke stimulans voor de werking van het PCS. De bijdrages uit de sector zijn een absolute vereiste om subsidies te kunnen aantrekken bij de overheid, zo kunnen we de sector ook morgen verder ondersteunen.

LIDMAATSCHAP PCS + W&W

€ 150/jaar excl. BTW

€ 300/jaar excl. BTW voor buitenland

Als W&W-lid leer je bij waargenomen ziekten en plagen in boomkwekerij, tuinaanleg en openbaar groen ingrijpen met kennis van zaken, doelgericht voor schade is aangericht. Als W&W-lid maak je gebruik van de volgende ledenservice:

1. Waarschuwings- en Actua-berichten

Leden ontvangen Waarschuwingsberichten wanneer een parasiet waargenomen is en vernemen hoe men deze best bestrijdt, doelgericht voor er schade op de plant is aangericht. Actua-berichten geven onafhankelijke info over de nieuwste bestrijdingsmiddelen, geïntegreerde gewasbescherming en helpen bij acute problemen.

2. ‘PCS Ziekten en Plagen’ app

Leden leren via de ‘PCS Ziekten en Plagen’ app eenvoudig zelf waargenomen parasieten en nuttigen op boom- en siergewassen herkennen op basis van foto’s. Zo stellen ze een juiste diagnose, dit is de basis voor een geslaagde gewasbescherming.

3. Advies en stalenonderzoek

Leden kunnen advies krijgen over gevonden schadebeelden en parasieten of over een gewasbeschermingsmiddel. Bij twijfel kunnen we voor jou met een stalenonderzoek bepalen welke parasiet de plant beschadigt.

4. Voordrachten en cursussen

Door deel te nemen aan voordrachten en cursussen, georganiseerd door het Waarschuwingssysteem, leren leden parasieten herkennen en efficiënt bestrijden.

5. Ledenlogo W&W

Als lid kan je met het ledenlogo W&W je klanten tonen dat je duurzaam omgaat met de bestrijding van ziekten & plagen, een troef voor jouw bedrijf!

6. Ledenvoordelen PCS

Als lid van W&W ben je automatisch ook lid van het PCS (zie hiernaast). Dit betekent onder meer dat je ook de posters ‘Erkende middelen’ en ‘Reinigings- en ontsmettingsmiddelen’ ontvangt.

STEUNEND LIDMAATSCHAP PCS + W&W

€ 500/jaar excl. BTW

 .

Bedrijven en organisaties kunnen steunend lid worden van PCS en W&W. Hiermee steunen ze enerzijds het onderzoek van het PCS en anderzijds de werking van het Waarschuwingssysteem. Ook wordt je het volgende aangeboden:

1. Vermelding op overzichtsfiche steunende leden

Je logo, bedrijfsnaam en website worden vermeld op de overzichtsfiche met steunende leden, toegevoegd aan de jaarlijkse verzending van de posters erkende middelen naar leden PCS en W&W en gepubliceerd op de website van het PCS. Onderaan elke webpagina en op de pagina van het Waarschuwingssysteem vind je een link naar deze overzichtsfiche.


2. Vermelding op Actua van Waarschuwingssysteem

Je bedrijfslogo met link naar je website wordt vermeld in de jaarlijkse Actua ‘Dienstverlening Waarschuwingssysteem’.

3. Gebruik van ledenlogo W&W

Je kan je lidmaatschap aantonen met het ‘Ledenlogo W&W’. Je kan dit vermelden op je website, e-mailhandtekening, catalogus, publicaties, offertes, facturen, infoborden,… en zo je klanten tonen dat je een voorstander bent van duurzaam omgaan met bestrijding van ziekten & plagen.

4. Steun aan onderzoek PCS en Waarschuwingssysteem

Als steunend lid ondersteun je enerzijds het onderzoek van het PCS en anderzijds het Waarschuwingssysteem. De werking van PCS en W&W blijft afhankelijk van lidmaatschappen. Dankzij jouw financiële steun uit de sector kunnen we beroep doen op subsidies van de overheid.

5. Ledenvoordelen voor PCS- en W&W-leden

Een overzicht van de ledenvoordelen voor PCS- en W&W-leden wordt hiernaast vermeld. Als steunend lid geniet je eveneens van deze ledenservice.

JE LIDMAATSCHAP AANVRAGEN

Na ontvangst van onderstaand inschrijvingsformulier bezorgen we je de factuur.

Het Proefcentrum voor Sierteelt verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht, klik hier voor meer informatie.