OVER PCS

LIDMAATSCHAP PCS

€ 75/jaar excl. BTW

€ 150/jaar excl. BTW voor buitenland

Als PCS-lid krijg je ledenvoordelen en ondersteun je het praktijkgericht onderzoek voor de sierteelt- en groensector van het PCS. Je maakt gebruik van de volgende ledenservice:

Met je login kan je op het ledengedeelte van deze website de jaarverslagen van het onderzoek op het PCS, de posters ‘Erkende middelen’ en ‘Reinigings- en ontsmettingsmiddelen’ en Fytotoxweb raadplegen. Deze kennis kan je gebruiken om innovaties op je bedrijf te implementeren.


Met de jaarlijks vernieuwde posters ‘Erkende middelen onder bescherming en open lucht’ heb je een up-to-date overzicht van de erkende gewasbeschermingsmiddelen steeds bij de hand. Door gebruik te maken van natuurlijke vijanden, te vinden op de overzichtsposter ‘Biologische bestrijders in de sierteelt’, reduceer je het gebruik van chemische middelen en voorkom je resistentieopbouw. Ook helpt de poster ‘Erkende herbiciden in de sierteelt’ je bij het kiezen van het juiste middel voor onkruidbestrijding. Tot slot helpt de poster ‘Reinigings- en ontsmettingsmiddelen’ je om het juiste product te kiezen bij het onderhouden van serres, gereedschappen, irrigatiesystemen, spuitapparatuur,…

Dankzij subsidies van de Vlaamse overheid kunnen we adviezen in het kader van een transitie naar meer duurzaamheid gratis aanbieden. Bij betalende adviezen krijgen leden 20% korting.

Door deel te nemen aan studiedagen of cursussen van het PCS verruim je je vakkennis. Als lid word je op de hoogte gehouden van deze activiteiten.

Je lidmaatschap betekent een belangrijke stimulans voor de werking van het PCS. De bijdrages uit de sector zijn een absolute vereiste om subsidies te kunnen aantrekken bij de overheid, zo kunnen we de sector ook morgen verder ondersteunen.

LIDMAATSCHAP PCS + W&W

€ 150/jaar excl. BTW

€ 300/jaar excl. BTW voor buitenland

Als W&W-lid leer je bij waargenomen ziekten en plagen in boomkwekerij, tuinaanleg en openbaar groen ingrijpen met kennis van zaken, doelgericht voor schade is aangericht. Als W&W-lid maak je gebruik van de volgende ledenservice:

Leden ontvangen Waarschuwingsberichten wanneer een parasiet waargenomen is en vernemen hoe men deze best bestrijdt, doelgericht voor er schade op de plant is aangericht. Actua-berichten geven onafhankelijke info over de nieuwste bestrijdingsmiddelen, geïntegreerde gewasbescherming en helpen bij acute problemen.

Leden leren via de ‘PCS Ziekten en Plagen’ app eenvoudig zelf waargenomen parasieten en nuttigen op boom- en siergewassen herkennen op basis van foto’s. Zo stellen ze een juiste diagnose, dit is de basis voor een geslaagde gewasbescherming.

Leden kunnen advies krijgen over gevonden schadebeelden en parasieten of over een gewasbeschermingsmiddel. Bij twijfel kunnen we voor jou met een stalenonderzoek bepalen welke parasiet de plant beschadigt.

Door deel te nemen aan voordrachten en cursussen, georganiseerd door het Waarschuwingssysteem, leren leden parasieten herkennen en efficiënt bestrijden.

Als lid kan je met het ledenlogo W&W je klanten tonen dat je duurzaam omgaat met de bestrijding van ziekten & plagen, een troef voor jouw bedrijf!

Als lid van W&W ben je automatisch ook lid van het PCS (zie hiernaast). Dit betekent onder meer dat je ook de posters ‘Erkende middelen’ en ‘Reinigings- en ontsmettingsmiddelen’ ontvangt.

STEUNEND LIDMAATSCHAP PCS + W&W

€ 500/jaar excl. BTW

 .

Bedrijven en organisaties kunnen steunend lid worden van PCS en W&W. Hiermee steunen ze enerzijds het onderzoek van het PCS en anderzijds de werking van het Waarschuwingssysteem. Ook wordt je het volgende aangeboden:

Je logo, bedrijfsnaam en website worden vermeld op de overzichtsfiche met steunende leden, toegevoegd aan de jaarlijkse verzending van de posters erkende middelen naar leden PCS en W&W en gepubliceerd op de website van het PCS. Onderaan elke webpagina en op de pagina van het Waarschuwingssysteem vind je een link naar deze overzichtsfiche.


Je bedrijfslogo met link naar je website wordt vermeld in de jaarlijkse Actua ‘Dienstverlening Waarschuwingssysteem’.

Je kan je lidmaatschap aantonen met het ‘Ledenlogo W&W’. Je kan dit vermelden op je website, e-mailhandtekening, catalogus, publicaties, offertes, facturen, infoborden,… en zo je klanten tonen dat je een voorstander bent van duurzaam omgaan met bestrijding van ziekten & plagen.

Als steunend lid ondersteun je enerzijds het onderzoek van het PCS en anderzijds het Waarschuwingssysteem. De werking van PCS en W&W blijft afhankelijk van lidmaatschappen. Dankzij jouw financiële steun uit de sector kunnen we beroep doen op subsidies van de overheid.

Een overzicht van de ledenvoordelen voor PCS- en W&W-leden wordt hiernaast vermeld. Als steunend lid geniet je eveneens van deze ledenservice.

JE LIDMAATSCHAP AANVRAGEN

Het lidmaatschap loopt één kalenderjaar. Wanneer je je lidmaatschap aanvraagt vóór 1 september, loopt je lidmaatschap tot het einde van het huidige kalenderjaar. Bij een aanvraag na 1 september loopt je lidmaatschap tot en met het volgende kalenderjaar.

Stuur ons een e-mail met je contactgegevens, nadien bezorgen we je de factuur voor je lidmaatschap.

Na ontvangst van onderstaand inschrijvingsformulier bezorgen we je de factuur.

2 + 6 = ?

Het Proefcentrum voor Sierteelt verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht, klik hier voor meer informatie.