Disclaimer PCS

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van het PCS, Proefcentrum voor Sierteelt, zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie en eventuele schade voortvloeiend uit adviezen kan het PCS geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt het PCS u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst het PCS u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

All e-mail messages (including attachments) are given in good faith by PCS, Research Centre for Ornamental Plants. PCS cannot assume any responsibility for the accuracy or reliability of the information and damage arising from advice contained in this message (including attachments), nor shall the information be construed as constituting any obligation on the part of PCS. The information contained in messages (with attachments) from PCS may be confidential or privileged and is only intended for the use of the receiver named. If you are not the intended recipient, you are requested by PCS to delete the message (with attachments) without opening it and you are notified by PCS that any disclosure, copying or distribution of the information contained in the message (with attachments) is strictly prohibited and unlawful.