DIENSTEN

PROEVEN VOOR BEDRIJVEN

Als toeleveringsbedrijf voor land- en tuinbouw of groenvoorziening kan je proeven laten uitvoeren op het PCS. Dit kan gaan om het uittesten van nieuwe producten zoals gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, substraten,… of nieuwe technieken.

Volgende proeven voor bedrijven zijn mogelijk:

DEMONSTRATIEPROEVEN

Om de visuele effecten van nieuwe en bestaande productiemiddelen of technieken aan te tonen, zijn demonstratieproeven mogelijk. Hierbij worden de planten onder normale teeltomstandigheden opgekweekt en worden de behandelingen onder praktijkomstandigheden uitgevoerd. Bij deze proeven gebeurt geen statistische verwerking van de resultaten. De resultaten van deze proeven worden binnen de sector bekendgemaakt.

SCREENINGSPROEVEN

Om de werking van nieuwe en innovatieve productiemiddelen of technieken en het eventuele effect ervan op de planten na te gaan, kunnen screeningsproeven worden uitgevoerd. Dergelijke proeven gebeuren in meerdere herhalingen en een statistische verwerking van de resultaten is mogelijk. De resultaten van deze proeven zijn eigendom van de opdrachtgever.

GEP-PROEVEN

Voor proeven met gewasbeschermingsmiddelen beschikt het PCS over een GEP-erkenning (Good Experimental Practices). Deze erkenning is geldig voor het testen van de werkzaamheid en de fytotoxiciteit van herbiciden, fungiciden, insecticiden, acariciden, nematiciden en groeiregulatoren in sierteelt in open lucht en sierteelt onder bescherming. Op basis van GEP-proeven kunnen nieuwe erkenningen of uitbreidingen van bestaande erkenningen worden aangevraagd.

Proeven laten uitvoeren?

Wens je bepaalde proeven te laten uitvoeren door het Proefcentrum voor Sierteelt? Neem dan contact op met de studiedirecteur, die een projectvoorstel met bijhorende offerte opmaakt.

Vragen? Neem contact op met…

Els Pauwels
Studiedirecteur GEP

T: +32 (0)9 353 94 88
els.pauwels@pcsierteelt.be