DIENSTEN

ADVIESDIENST WATER

Water is één van de belangrijkste productiefactoren in de sierteelt, waarmee spaarzaam moet omgesprongen worden. De Adviesdienst Water stimuleert en begeleidt sierteeltbedrijven om duurzaam en efficiënt met water om te gaan op het bedrijf. Als sierteler kan je bij de Adviesdienst terecht met alle mogelijke vragen of problemen over water. Indien nodig komt de Adviesdienst ook langs op je bedrijf.

De Adviesdienst Water ondersteunt je bij:

WATERWINNING, -OPVANG & -BEHANDELING

Hemelwater is het meest geschikt als aanmaakwater in de sierteelt, maar in droge periodes moet het worden aangevuld met andere waterbronnen. Bij het PCS kan je advies inwinnen rond de opslag van hemelwater (aanleg, grootte, kostprijs, algenbestrijding,…) en het gebruik van andere waterbronnen.

WATERHERGEBRUIK & -ONTSMETTING

Voor sierteeltbedrijven is hergebruik van gietwater belangrijk. Het betekent water- en meststoffenbesparing en vermindert de uitloging naar het milieu. Meestal is een ontsmettingstechniek nodig om de verspreiding van pathogenen te voorkomen. De Adviesdienst adviseert je bij de keuze, grootte en installatie van het systeem. Ook kan de goede werking ervan opgevolgd worden via een biotoets of wateranalyses.

SPUISTROOM

Spuistroom is het overtollige voedingswater dat afkomstig is van de teelt van planten en dat niet kan hergebruikt worden. Het PCS helpt je te zoeken naar oplossingen om deze spuistroom milieukundig te verwerken. Ook kan je bij het PCS terecht voor een doorlichting om af te wijken van de wettelijk verplichte opslagcapaciteit voor spuistroom, PCS is één van de erkende praktijkcentra om deze doorlichting uit te voeren.

WATERPORTAAL

Bij het Waterportaal kunnen land- en tuinbouwers zich informeren en advies krijgen over het watermanagement op hun bedrijf. Dit is een initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen.

VRAGEN OVER WATER

Uiteraard is de Adviesdienst ook bereikbaar voor al je vragen en problemen rond watergebruik en waterbesparing op je bedrijf, zowel telefonisch, per e-mail als bij een bezoek op het PCS, bij voorkeur na afspraak.

De Adviesdienst Water geeft advies aan alle deelsectoren van de sierteelt. Groenvoorzieners kunnen met hun vragen over water terecht bij de Adviesdienst Groenvoorziening.

Advies nodig?

Wens je beroep te doen op de Adviesdienst Water? Neem dan contact op met de verantwoordelijke. Siertelers die concrete stappen naar een meer duurzaam waterbeheer op hun bedrijf willen ondernemen, kunnen dankzij subsidies van de Vlaamse overheid gratis beroep doen op de Adviesdienst Water. De adviseur zal helpen om een ‘duurzaamheidssprong’ te maken op je bedrijf. Wie daarna nood heeft aan een meer standaard begeleiding of opvolging van het bedrijf kan beroep doen op betalende dienstverlening.

Leden krijgen 20% korting op de betalende Adviesdiensten van het PCS.

 

Vragen? Neem contact op met…

Marijke Dierickx
Verantwoordelijke Adviesdienst Water

T: +32 (0)9 353 94 81
marijke.dierickx@pcsierteelt.be

Met steun van