DIENSTEN

ADVIESDIENST RENTABILITEIT & VERMARKTING

Economische duurzaamheid is een absolute voorwaarde om ook op andere vlakken te kunnen verduurzamen. Het PCS helpt je hierbij. Als sierteler kan je beroep doen op de Adviesdienst Rentabiliteit & Vermarkting. Samen bekijken we hoe de transitie naar een rendabelere bedrijfsvoering kan gerealiseerd worden.

De Adviesdienst Rentabiliteit & Vermarkting ondersteunt je bij:

KOSTPRIJSBEREKENING
EN RENTABILITEITSSTUDIE

De Adviesdienst helpt je als sierteler om kostprijsberekeningen uit te voeren. Samen berekenen we de rentabiliteit van de teelten en je bedrijf en bekijken we hoe deze kan verhoogd worden.

ECONOMISCH INZICHT
BIJ BEDRIJFSBESLISSINGEN

Met simulaties wordt bedrijfseconomisch inzicht bij bedrijfsbeslissingen verworven. Nadien wordt geëvalueerd of deze verandering kan geïmplementeerd worden op je bedrijf.

VERMARKTING
VAN SIERTEELTPRODUCTEN

De Adviesdienst ondersteunt je bij het bedenken van strategieën om producten beter te vermarkten.

We garanderen 100% discretie betreffende je boekhoudkundige en andere bedrijfsgegevens, zowel binnen als buiten het PCS.

Advies nodig?

Wens je beroep te doen op de Adviesdienst Rentabiliteit & Vermarkting? Neem dan contact op met de verantwoordelijke.

Leden krijgen 20% korting op de betalende Adviesdiensten van het PCS.

Vragen? Neem contact op met…

Adviesdienst Rentabiliteit & Vermarkting

T: +32 (0)9 353 94 94
info@pcsierteelt.be