DIENSTEN

ADVIESDIENST GEWASBESCHERMING

Als je met je sierteeltbedrijf wil groeien naar een meer duurzame gewasbescherming, vanuit een bestaande bestrijdingsstrategie, kan je gebruikmaken van de diensten van de Adviesdienst Gewasbescherming. Adviseurs zullen samen met jou een plan tot verduurzaming binnen een goede IPM-strategie opstellen. Door de hoge teeltspecificiteit in de sierteelt zal elk plan van aanpak sterk bedrijfsafhankelijk zijn, waardoor een plan op maat van je bedrijf gegarandeerd wordt.

De Adviesdienst Gewasbescherming ondersteunt je bij:

BEDRIJFSHYGIËNE EN PREVENTIE

Om de plaag- en ziektedruk in de teelt te beperken is het belangrijk dat de bedrijfshygiëne optimaal toegepast wordt. De adviseurs van het PCS geven je hierbij het nodige advies.

MONITORING VAN ZIEKTEN EN PLAGEN

Het monitoren van ziekten en plagen is de basis van een goede gewasbescherming. Daarom bekijken we samen met jou hoe je dit kan optimaliseren op maat van je bedrijf.

HERKENNEN VAN PLAGEN, ZIEKTEN EN NUTTIGEN

De Adviesdienst geeft je medewerkers een opleiding in het vlot herkennen van de voor jouw bedrijf belangrijke plagen, ziekten en nuttigen. Zo kan elke teelthandeling benut worden voor monitoring.

TOEPASSEN VAN BIOLOGISCHE BESTRIJDERS

Je wordt geholpen bij het toepassen van biologische bestrijders, rekening houdend met je bestaande gewasbeschermingsstrategie, neveneffecten, resistentiemanagement, alsook de milieubelasting.

PRODUCTKEUZE EN TOEPASSINGSTECHNIEK

Ook chemische gewasbescherming blijft een essentieel onderdeel van een goede IPM-strategie. Een efficiënte en duurzame toepassing is hierbij essentieel. De adviseurs van het PCS helpen je hier graag bij.

VRAGEN ROND GEWASBESCHERMING

Uiteraard is de Adviesdienst ook bereikbaar voor al je vragen rond gewasbescherming, zowel telefonisch, per e-mail als bij een bezoek op het PCS, bij voorkeur na afspraak.

De Adviesdienst Gewasbescherming geeft advies aan alle deelsectoren van de sierteelt. Groenvoorzieners kunnen terecht bij het Waarnemings- & Waarschuwingssysteem voor ziekten en plagen in boomkwekerij, tuinaanleg en openbaar groen.

Advies nodig?

Wens je beroep te doen op de Adviesdienst Gewasbescherming? Neem dan contact op met de verantwoordelijke.

Leden krijgen 20% korting op de betalende Adviesdiensten van het PCS.

 

Vragen? Neem contact op met…

Joachim Audenaert
Verantwoordelijke Adviesdienst Gewasbescherming

T: +32 (0)9 353 94 71
gewasbescherming@pcsierteelt.be

Bart Haleydt
Medewerker Adviesdienst Gewasbescherming

T: +32 (0)9 353 94 77
gewasbescherming@pcsierteelt.be