DIENSTEN

ADVIESDIENST ENERGIE

Warmteproductie, belichting en klimatisering in de serre zijn stuk voor stuk belangrijke factoren in het teeltproces. Bij de Adviesdienst Energie kan je terecht voor al jouw vragen omtrent de hiervoor beschikbare duurzame en innovatieve serretechnieken, alsook voor energiebesparende maatregelen.

De Adviesdienst Energie ondersteunt je bij:

SENSORTECHNOLOGIE

Alleen met de juiste meet- en regeltechniek kunnen klimaat- en irrigatiesturingen de ideale groeiomstandigheden creëren voor de teelt. Of het nu gaat over het gebruik van klassieke meetboxen of over innovatieve plantsensoren, de Adviesdienst Energie heeft uitgebreide ervaring met deze technieken en deelt deze kennis graag met jou.

DUURZAME EN EFFICÏENTE KLIMAATREGELING

Het optimale groeiklimaat in een serre bereiken en handhaven kan een lastige klus zijn door de steeds wisselende weersinvloeden en groeistadia van sierteeltplanten. Klimaatcomputers hebben tal van tools om dit binnenklimaat zo stabiel mogelijk te houden, de regeling hiervan kan soms complex lijken. De Adviesdienst helpt je hier een beter inzicht in te krijgen.

EIGEN ENERGIEPRODUCTIE

Zelf energie opwekken kan noodzakelijk zijn om efficiënt en duurzaam te kunnen telen. Of het nu gaat om kleinschalige energieopwekking via zon, wind of biomassa of je maakt gebruik van een WKK, je kan bij de Adviesdienst Energie terecht voor al jouw vragen. We werken hierbij samen met de andere kenniscentra in Vlaanderen via het kennisplatform Enerpedia.

INNOVATIEVE
TEELTTECHNIEKEN

Serres worden steeds meer uitgerust met innovatieve kasdekmaterialen, schermdoeken, fog-installaties, belichting en andere systemen die het telen van planten beter beheersbaar maken. Wens je bijvoorbeeld meer informatie over het gebruik van daglichtloze meerlagenteelt, LED’s en hun specifieke lichtspectra geschikt voor jouw teelt of een andere innovatieve techniek? Neem dan zeker contact op met de Adviesdienst.

VRAGEN ROND ENERGIE

Uiteraard kan je bij de Adviesdienst ook terecht met al je andere vragen rond energie op jouw bedrijf. Dit kan zowel telefonisch, per e-mail als bij een bezoek op het PCS, bij voorkeur na afspraak.

Advies nodig?

Wens je beroep te doen op de Adviesdienst Energie? Neem dan contact op met de verantwoordelijke. Siertelers die concrete stappen naar een meer duurzame energievoorziening op hun bedrijf willen ondernemen, kunnen dankzij subsidies van de Vlaamse overheid gratis beroep doen op de Adviesdienst Energie. De adviseur zal helpen om een ‘duurzaamheidssprong’ te maken op je bedrijf. Wie daarna nood heeft aan een meer standaard begeleiding of opvolging van het bedrijf kan beroep doen op betalende dienstverlening.

Leden krijgen 20% korting op de betalende Adviesdiensten van het PCS.

Vragen? Neem contact op met…

Bert Thienpondt
Verantwoordelijke Adviesdienst Energie

T: +32(0)9 353 94 87
bert.thienpondt@pcsierteelt.be

Hein Vansteenkiste
Groepsaankoop gas
via VTG vzw

T: +32(0)9 353 94 76
hein.vansteenkiste@pcsierteelt.be

Met steun van