DIENSTEN

ADVIESDIENST BODEM & BEMESTING

Voor individuele begeleiding bemesting op maat van je sierteeltbedrijf en al je bemestings- en bodemgerelateerde vragen kan je beroep doen op de Adviesdienst Bodem & Bemesting van het PCS. Je wordt geholpen om de bemesting af te stemmen op de behoeften van de teelt en het perceel.

De Adviesdienst Bodem & Bemesting ondersteunt je bij:

DOORDACHTE BEMESTING
VOOR OPTIMALE PLANTKWALITEIT

Je wordt begeleid inzake bemesting met het oog op het behoud of de verbetering van de uiteindelijke plantkwaliteit.

BEMESTINGSADVIES
OP MAAT VAN JE BEDRIJF

Er wordt samen met jou nagegaan waar het interessant is om een bodemstaal te nemen en welke analyse erop kan uitgevoerd worden. Bij de analyseresultaten wordt dan ook een bemestingsadvies op maat van je bedrijf meegestuurd.

NALEVING VAN DE MESTWETGEVING

Tijdens de begeleiding wordt er rekening gehouden met de op dat moment geldende mestwetgeving voor stikstof en fosfor waaraan je je als sierteler moet houden. Waar nodig, worden adviezen gegeven om de bemesting bij te sturen zodat je voldoet aan de huidige normen.

B3W

B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, begeleidt land- en tuinbouwbedrijven richting duurzaam bodem- en nutriëntenbeheer. Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.

ALTERNATIEVE SUBSTRATEN

Bij containerteelt wordt vooral gebruikgemaakt van veen, maar er wordt volop gezocht naar duurzame alternatieven. Het PCS kan je helpen bij de keuze van de meest geschikte veenvervangers voor je teelt.

VRAGEN OVER BEMESTING

Uiteraard is de Adviesdienst ook bereikbaar voor al je vragen en problemen rond bemesting. Dit kan zowel telefonisch, per e-mail als bij een bezoek op het PCS, bij voorkeur na afspraak.

De Adviesdienst Bodem & Bemesting geeft advies aan alle deelsectoren van de sierteelt. Groenvoorzieners kunnen met hun vragen over bodem en bemesting terecht bij de Adviesdienst Groenvoorziening.

Advies nodig?

Wens je beroep te doen op de Adviesdienst Bodem & Bemesting? Neem dan contact op met de verantwoordelijke. Siertelers die concrete stappen naar een meer duurzaam gebruik van substraten op hun bedrijf willen ondernemen, kunnen dankzij subsidies van de Vlaamse overheid gratis beroep doen op de Adviesdienst Bodem & Bemesting. De adviseur zal helpen om een ‘duurzaamheidssprong’ te maken op je bedrijf. Wie daarna nood heeft aan een meer standaard begeleiding of opvolging van het bedrijf kan beroep doen op betalende dienstverlening.

Leden krijgen 20% korting op de betalende Adviesdiensten van het PCS.

Vragen? Neem contact op met…

Dominique Van Haecke
Verantwoordelijke Adviesdienst Bodem & Bemesting

T: +32 (0)9 353 94 83
E: dominique.vanhaecke@pcsierteelt.be

Hanne Denaeghel
Adviseur duurzame substraten

T: +32 (0)9 353 94 93
E: hanne.denaeghel@pcsierteelt.be

Met steun van